Plastimax - zpracování plastů

Kvalita

Naše úsilí směřuje k tomu aby veškeré námi vyrobené díly byly dodány včas a v požadové kvalitě. Za účelem předcházení výrobě neshodných dílů je prováděna statistická procesní kontrola (SPC) včetně záznamů do regulačních diagramů. Tímto je zajištěno neustálé zlepšování kvality výrobků.

Metrologie

Ve firmě je zaveden metrologický řád a veškerá používaná měřidla jsou v pravidelných intervalech kontrolována akreditovanou kalibrační laboratoří.

Používaná měřidla

© Plastimax Tech s.r.o. 2011 | info@plastimax.cz